System inteligentnego domu KNX

System inteligentnego domu KNX

2023-11-09

KNX jest standardem, w którym obecnie swoje urządzenia produkuje już kilkuset producentów aparatury elektrycznej, urządzeń AV, AGD, HVAC, SSWiN i KD.

Każde urządzenie pracujące w systemie KNX jest certyfikowane przez organizację KONNEX i opatrzone odpowiednim znakiem logo KNX, co gwarantuje kompatybilność urządzenia/produktu z tym standardem. Obecnie jest już kilka tysięcy takich urządzeń.

Certyfikacja urządzeń jest również gwarancją, że instalacja KNX w dowolnym momencie swojego funkcjonowania może zostać w każdej chwili rozbudowana i urządzenia starszej generacji bez przeszkód mogą współpracować z najnowszymi.

System KNX może w automatyczny sposób sterować oświetleniem, żaluzjami, roletami, (wertikalami), instalacjami grzania/chłodzenia/wentylacji (HVAC), instalacjami AV w tym systemem mulitiroom. Poprzez KNX możemy współpracować z systemami alarmowymi i kontroli dostępu (w tym obsługiwać systemy wideo-domofonowe/CCTV).

KNX jest systemem, który można dowolnie integrować z innymi protokołami komunikacyjnymi jak np. BACNET, LON , Modbus, M-bus, IP, etc. co daje możliwość sterowania innymi dedykowanymi urządzeniami oraz pełną wymianę informacji między mini. Dzięki temu zintegrowane systemy mogą być zarządzane lub wizualizowane poprzez system KNX a przede wszystkim postrzegane przez użytkownika jako jedna całość. Użytkownik z poziomu swojej aplikacji sterującej KNX może sterować oraz widzieć stan wszystkich zintegrowanych urządzeń.

Aplikacja na smart urządzenia (iOS, Android) pozwala na wizualizację oraz zdalne sterowanie wszystkimi procesami z dowolnego miejsca na świecie

Inteligentny Dom to nie tylko prestiż, komfort, łatwość obsługi i pełna automatyka działania. Odpowiednio zaprojektowany potrafi przynieść wymierne finansowo oszczędności. Automatyczne sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem i załączaniem urządzeń pozwala zaoszczędzić energię podczas naszej nieobecności oraz zoptymalizować jej pobór gdy jesteśmy obecni zależnie od warunków.

Szeroka gama dostępnych urządzeń KNX sterujących oświetleniem – aktory ściemniające, załączające, czujniki obecności, czujniki ruchu, urządzeń sterujących roletami – aktory żaluzjowe, roletowe, stacje pogodowe, zegary.
Urządzenia do sterowania komfortem – aktory grzewcze – również dedykowane do klimakonwektorów (fancoil), wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, elektrozawory,  mutifunkcyjne sterowniki pokojowe, termostaty, czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla, otwarcia okien (kontaktrony)
Urządzenia pomiarowe i kontrolujące jak np. liczniki energii elektrycznej, pozwalają na stały monitoring i analizę użycia wszystkich mediów oraz dają możliwość automatycznej reakcji na stany awaryjne (np. zakręcenie zaworów w przypadku wycieków, zainicjowanie alarmów/powiadamiania w krytycznych sytuacjach).

Sterowanie systemem realizowane jest automatycznie ale w każdej chwili użytkownik może przejąć sterowanie nad wybranym przez siebie urządzeniem, uruchomić daną funkcję czy scenę. Prostota automatycznego sterowania pozwala uruchamiać dowolne scenariusze (sceny) w zależności od otaczających warunków.
Jako elementy sterujące można wykorzystać dedykowane przyciski KNX, klasyczne łączniki a także różnorodne panele sterujące oraz aplikacje na smart urzadzenia.

Zintegrowanie systemów domowych z systemem KNX pozwala na pełną automatyzację procesów tak by klasa energetyczna domu była jak najwyższa. Odpowiednio skonfigurowany system KNX potrafi dać korzyści na poziomie ok. 30 do 40% oszczędności w utrzymaniu gospodarstwa domowego. Daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Aktualności.