Opublikowanie wyników po 3 turze Ligi Specjalistów 2.0

Opublikowanie wyników po 3 turze Ligi Specjalistów 2.0

2019-11-30

Na stronie “Klasyfikacja” opublikowana została tabela po rozegraniu trzech tur w kategoriach Specjalistów oraz Uczniów i Studentów. Pierwszych 10 Uczestników w klasyfikacji Uczniów i Studentów oraz pierwszych 10 Uczestników w klasyfikacji Specjalistów, zagwarantowało już sobie odbiór nagród 3 stopnia (Uczniowie i Studenci – niezbędnik survivalowy, Specjaliści – powerbanki) podczas Wielkiego Finału Ligi Specjalistów. Gratulujemy posiadanej wiedzy, zachęcamy do dalszego współzawodnictwa i życzymy powodzenia w ostatniej, czwartej turze. Przypominamy, że każdy uczestnik może wciąż dołączyć do rywalizacji i odpowiadać na pytania z rozegranych tur. Jednak tylko do 10 stycznia 2020. Wszystkie odpowiedzi ocenimy w terminie opublikowania punktacji w ramach ostatniej tury konkursu.

Zgodnie z § 4 regulaminu opublikowanego na stronie https://ligaspecjalistow.com/regulamin “O zdobyciu nagrody decyduje sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Uczestnika (w ramach odrębnej klasyfikacji dla grupy Uczniów i Studentów oraz odrębnej klasyfikacji dla grupy Specjalistów) oraz pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe, za które Uczestnik otrzymał liczbę punktów wymaganą do zdobycia nagrody określonego stopnia […]”

Aktualności.